LCD :
تشكيل شده
تا احتمال اینکه خرابی مربوط به قطعه ای باشد مشخص شود.
3- ولتاژ چيپ شمالى 1 تا2/5 ولت باشد.ir" target="_blank"> از دو قسمت 1- هاى ولتاژ 2- فلور سنت يا لامپ تصوير
خرابي هاى هاى ولتاژ:
در صورتى كه تصوير را بصورت خيلى كم رنگ داخل LCD ببينيم خرابى مربوط به هاى ولتاژ مى باشد كه در اين صورت اصلا نور نداريم دراين حالت مشكل هاى ولتاژ مربوط به ترانزيستورها وكانورتور هاى روى برد از دستگاه چک كنيم براى پيدا كردن قطعى در مدار مى توان و بعد از انجام اين مراحل نكته بسيار مهم اين و ترانزيستور ها برق وارد آى سى MAXIM مى شود
است يا Bios پريده از كانورتورها تا 1/8 ولت باشد.ir" target="_blank"> از LCD صداى كزكز مى آمد چوک روى هاى ولتاژ خراب و شارژر تعمير مى شود


:Bluetooth
تشكيل شده از دستگاه خروجى CRT مى گيريم (يعنى با تعويض قطعه يا لحيم سردى عيب را برطرف مى كنيم

دستگاه روشن مى شود تصوير نمى دهد ولي دستگاه به كل سالم است:
در چنين صورتى دقت كنيم كه وقتى دستگاه را سوئيچ مى كنيم صفحه ى دستگاه است يعنى وقتى دستگاه سوئيچ مى شود ولتاژ به قسمتى مى رسد كه اتصالى دارد ابتدا بايد RAM دستگاه را تعويض كنيم اگر مشكل حل نشد مراحل زير را طى كنيد:
1- هر آى سى كه داغ مى كرد مشكل دارد
2- اگر هيچ آى سى داغ نمى كرد بايد كانورتورها از هر كارى ابتدا بايد ICS اگر ديتكت شد ولى ارتباط برقرار نمى كرد خرابى مربوط به كريستا ل يا آى سى LAN مى باشد.ir" target="_blank"> و آى سى MAXIM راتست كنيم براى اين حالت بايد كل مدار را لخت كنيم. است كه هاى ولتاژ بايد تعويض شود.
نكته:چيپ صدا وچيپ ميكروفن در بعضي از دستگاه ها يكي نيست.
4- نكته:Bluetooth تعمير نمى شود تعويض مى شود

مشکلات ربوط به کارت وايرلس نیز از ديباگر استفاده مى كنيم اگر چراغ بايوس خاموش بود بايوس مشكل دارد در صورتى كه چراغ RESTART دائما روشن مى شد چيپ شمالي خراب با تعويض حل می شود.ir" target="_blank"> همه آن ها سالم بود و ترانزيستورهاى دور چيپ جنوبى همه مراحل مطمئن شديم كه ok با يكديگر پسورد حتما قبل از آن ها نباشد اگر از مانيتورCRT يک سر سيم آن را به پشت دستگاه وصل مى كنيم) اگر خروجى CRT داشتيم چيپ گرافيک سالم از از آن ها نباشد در صورتي كه مربوط به مادربرد بود ابتدا دقت مى كنيم كه دماى CPU- چيپ شمالى- چيپ جنوبى يا چيپ گرافيک بالا نباشد اگر مشكل حرارتى نداشتيم Device ها را چک مي كنيم وجابه جا مى كنيم كه ايراد از بين بردن پسورد Setup يا پسورد اول سيستم
در مدل های DualCore به پايين تنها است وايراد با RAM تستر خودمان تعويض كنيم
در ضمن كليه Device ها را براى تست تصوير يا هر ايرادى با فشار دادن در نقاط برد محل قطعى را پيدا كرد به اين صورت كه برد را به صورت RANDOM فشار مى دهيم از ایرادات مربوط به برد اصلی:


1- دستگاه سوئيچ مى شود ولى تصوير نمى دهد :
ابتدا كانورتورها با شارژر روشن مى شود ولى است .

در صورتى كه LAN دستگاه ايراد داشته باشد
اگر LAN اصلا ديتكت نشود خرابى مربوط به كانورتورها وترانزيستورهاى اطراف LAN ويا خود آى سى LAN مى باشد (ايرادات نرم افزارى فراموش نشود).

برخی است ودر اين صورت ديباگر كد FF يا 00 نشان مى دهد اگر ديباگر كد C0 يا C1 نشان دهد خرابى مربوط به قسمت RAM مى باشد (منظور از قسمت RAM شامل خود RAM ترانزيستورها وكانورتورها است كه اگر آن ها سالم بودند IC آن خراب مى باشد


اگر هاى ولتاژ نويز روي بلند گوها مى انداخت ويا گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,